Modüler Sismik Tavan Sistemleri

Owa Logo

Dünyanın yüzeyi, birbiriyle ilişkili olarak hareket eden bir dizi (tektonik) plakadan oluşur. Bu plakaların birleştiği hatlara, fay hatları adı verilir ve bu noktalardaki hareket ve gerilimler, yeryüzü yoluyla şok dalgaları gönderebilir. Bu şok dalgaları, sismik dalgalar olarak bilinir ve titreşimlere yol açarlar ki en şiddetli hallerinde, binalara ve diğer yapılara, iletişim ağlarına ve hatta insan yaşamına büyük zarar verebilirler. OWAcliq System S 3 cliq, ciddi sismik aktivite veya başka şiddetli olaylarla ilişkili kuvvetlere dayanabilecek tavan uygulamaları elde etmek için tamamen ve bağımsız şekilde test edilmiş bir yaklaşımdır.

Geniş Uygulama Alanları

Depremlerin yanı sıra, OWAcliq System S 3 cliq sistemi kullanımının tavan vb. ilave koruma sağlayacağı, (örneğin patlamaya karşı korunma) benzeri risklere sahip pek çok başka sanayi de bulunmaktadır.

• Nükleer tesisler
• Savunma kurumları
• Kimyasal tesisler
• Nakliye tesisleri (aralıklı titreşimler ile)

Bir başka önemli uygulama alanı ise, hastaneler ve acil durum yönetim tesisleridir (itfaiye teşkilatı, polis merkezleri vb.). Bunlar, bir deprem veya başka ciddi olay sonrasında tesisin sürekli kullanılanabilir kalmasının önemli olduğu tesisatlardır. OWAcliq System S 3 cliq sistemi, maksimum performans ile kurulum karmaşıklığını en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış bileşenler kullanarak sismik direnç için gerekli ilave güvenlik sağlar. Asma tavanlar için, sismik olaylarla ilişkili ilave kuvvetlere (mümkün olabildiğince) dayanma gereksinimleri, ilişkili risk düzeylerini sınıflandırmamızı gerektirir. Daha sonra, bu olası tehlike düzeylerinin her biri için başarısızlık riskini en aza indirecek uygun çözümler sunabiliriz:

• Yüksek / Çok Yüksek Risk
• Orta Derece Risk
• Düşük Risk