102

İnsan Kaynakları Politikamız...

İnsan Kaynakları Politikamız…

Meit Yapı olarak müşteri memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının çok önemli bir rol oynadığına inanmaktayız.

Meit Yapı'da uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.

Meit Yapı'nın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir:

• Din, ırk, cinsiyet, sınıf, ayrımı gözetmez, bütün inanç ve gruplara aynı şekilde yaklaşılır.
• İşe alım sırasında seçimimizi gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak adaylar arasından yaparız.
• Meit Yapı'nın çalışmak için tercih edilen bir şirket olmasını hedefleriz.
• Meit Yapı'nın ilkelerine uygun şekilde, çalışanlarımızın ve şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
• Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
• İhtiyaçlarımızın karşılanmasında şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
• İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.

Sürekli gelişmeyi ve çalışan motivasyonunu sağlamak, insan kaynaklarımızın bilgi ve yetkinlik seviyesini dünya standartları seviyesinde tutabilmek, uluslararası ortamlarda rekabet edebilmek amacı ile çalışanlara ihtiyaç ve istenen gelişim amaçlarına uygun olarak kurum içi ve dışı eğitimler organize edilmektedir. Eğitim ihtiyaçları, performans yönetim sistemimize entegre bir şekilde analiz edilir ve günün koşullarına uygun olarak belirlenir.

Meit Yapı, çalışanlarına sunduğu eğitim çalışmalarıyla,

• Yeni elemanların işe uyumlarının en kısa sürede sağlanmasını,
• İşlerin daha iyi yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,
• Çalışan sorumluluğunu arttırarak yöneticilik ve liderlik tarzlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
Bilgisi ve deneyimi ile teknoloji kullanımını birleştirebilen, kendini sürekli geliştirerek fark ve katma değer yaratan çalışanlarımıza en üst düzey yönetici pozisyonları dâhil tüm kariyer olanakları ve yolları açıktır.

Güncel ilanlarımızı görmek ve online başvuruda bulunmak için aşağıdaki pozisyon adının üzerine tıklayınız.