Türkiye Distribütörü | Meit Yapı A.Ş.


UYGULAMA SİSTEMLERİ

1-Yapıştırma Sistemi

Alüminyum düşey taşıyıcılar üzerine 6 veya 8 mm kompakt laminat panellerin, dış cephe koşulları için üretilmiş panel yapıştırma sistem bileşenleri kullanılarak uygulanmasıdır. Bu sistem kreatif tasarımların hayata geçirilmesi için en uygun, hızlı ve yaygın tercih edilen yöntemdir.

Uygulama DetayıAlüminyum ‘’L’’ ankrajlar 45 cm aks aralığını aşmayacak şekilde mevcut bina üzerine çelik/plastik dübeller vasıtası ile sabitlenir.

Alüminyum ‘’T’’ profiller düşey düzlemde gönye ve şakulünde, yüzeyden minimum 10 cm. boşluk bırakacak şekilde ankraj elemanlarına akıllı vidalar ile sabitlenir. Arada kalan boş alana ısı ve su yalıtımı uygulanır.

Profil sistemi, yapıştırmaya daha sağlam bir yüzey elde etmek için astar malzeme ile astarlanır. Astarın kurumasının ardından 3 mm. kalınlığında çift taraflı mesafe belirleyici bant, profil üzerine kompakt laminat ebadında kesilerek yapıştırılır.

Bandın ve profilin iç tarafına doğru ve dışarıya taşmayacak şekilde yapıştırıcı malzeme üçgen kesitli kanül ucu vasıtası ile plaka ebadınca uygulanır.

Hazırlanan bu alt yapı üzerine yapıştırıcı kurumadan dış cephe kompakt laminat paneller proje ölçüsüne göre ebatlanmış olarak, ek yerleri panel kalınlığı kadar derz açıklığı oluşturacak şekilde gönye ve şakulünde yapıştırılarak uygulama tüm cephe kaplanıncaya kadar devam eder.

Uygulama yapılacak alüminyum profil yüzey sıcaklığının +5 C ile +35 C arasında olması gereklidir.

Yapılan uygulama sistemi; havalandırmalı cephe sistemi olduğundan, kompakt laminat derz açıklıkları mastik/silikon gibi malzemeler ile doldurulmamalıdır. Açık bırakılan derzler bina içinde oluşacak yoğuşmayı cephe dışına atmak ve bina içi yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir.

2-Perçinli / Vidalı Sistem

Alüminyum düşey taşıyıcılar üzerine 6 veya 8 mm kompakt laminat panellerin, seçilen panel rengine uygun perçin veya vidalarla teknik standartlar doğrultusunda sabitlenmesi ile uygulanmasıdır. Sistem, mekanik sağlam ve ekonomik oluşu nedeni ile tercih sebebidir.

Uygulama Detayı

Alüminyum ‘’L’’ ankrajlar 45 cm. aks aralığını aşmayacak şekilde mevcut bina üzerine çelik/plastik dübeller vasıtası ile sabitlenir.

Alüminyum ‘’T’’ profiller düşey düzlemde gönye ve şakulünde, yüzeyden minimum 10 cm. boşluk bırakacak şekilde ankraj elemanlarına akıllı vidalar ile sabitlenir. Arada kalan boş alana ısı ve su yalıtımı uygulanır.

Projeye göre ebatlanmış dış cephe kompakt laminat paneller üzerinde yatayda 45 cm, düşeyde 50 cm’yi geçmeyecek şekilde, kullanılacak perçin/vidanın metrik kalınlığından 0,05mm geniş olacak delikler 10.000 Rpm hızındaki matkap ile açılacaktır.

Kompakt laminat panel üzerine açılan delikler profil yüzeyine taşınır. Mesafe belirleyici 3mm kalınlığındaki çift taraflı bantlar profil üzerine panel genişliğinde uygulanır. Bu uygulamanın sebebi perçin/vidalama esnasında plakaların hareket etmemesi ve plakaların düzgün bir şekilde montajının yapılması gerekliliğidir. Seçilen panel rengine uygun perçin/vidalar ile profil ve panel birbirine mekanik olarak sabitlenir. Uygulama esnasında panel kalınlığı kadar derz boşluğu bırakılır.

Yapılan uygulama sistemi; havalandırmalı cephe sistemi olduğundan, kompakt laminat derz açıklıkları mastik/silikon gibi malzemeler ile doldurulmamalıdır. Açık bırakılan derzler bina içinde oluşacak yoğuşmayı cephe dışına atmak ve bina içi yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir.

3-Gizli Mekanik (Agraflı Askı) Sistem

Alüminyum düşey taşıyıcılar üzerine bağlanan yatay taşıyıcılar üzerine 8 veya 10 mm kompakt laminat panelleri, arka yüzlerine vidalanan alüminyum agraf aparatları ile asılması şeklinde uygulanmasıdır. Bu yöntem özellikle büyük ve masif cepheli binaların kaplanmasında yaygın olarak kullanılır.

Uygulama Detayı

Alüminyum ‘’L’’ ankrajlar 100 cm aks aralığını geçmeyecek şekilde mevcut bina üzerine çelik/plastik dübeller vasıtası ile sabitlenir.

Alüminyum ‘’T’’ profiller düşey düzlemde gönye ve şakulünde, yüzeyden minimum 10 cm boşluk kalacak şekilde ankraj elemanlarına akıllı vidalar ile sabitlenir. Arada kalan boş alana ısı ve su yalıtımı uygulanır.

Alüminyum ‘’T’’ düşey profiller üzerine agraf taşıyıcı alüminyum profil rayları aks aralığı 45 cm’ yi aşmayacak şekilde yatay düzlemde akıllı vidalar ile sabitlenir.

Alüminyum agraf parçaları, proje ve detayına göre kesilip hazırlanmış dış cephe kompakt laminat panellerin arkasına aks aralarındaki mesafeler dikkate alınarak kendi özel vidaları ile sabitlenir.

Uygulama için hazırlanan paneller; yatay agraf taşıyıcı profillere, panellerin gönye ve şakulüne dikkat edilerek asılması ile devam eder. Paneller arası mesafe, agraf parçasının üzerinde bulunan mesafe ayarlayıcı vida ile istenilen ölçüde ayarlanabilir. Uygulama esnasında panel kalınlığı kadar derz boşluğu bırakılır.

Yapılan uygulama sistemi; havalandırmalı cephe sistemi olduğundan, kompakt laminat derz açıklıkları mastik/silikon gibi malzemeler ile doldurulmamalıdır. Açık bırakılan derzler bina içinde oluşacak yoğuşmayı cephe dışına atmak ve bina içi yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir.