Türkiye Distribütörü | Meit Yapı A.Ş.


NEDEN KOMPAKT LAMİNAT

CEPHELERDE NEDEN KOMPAKT LAMİNAT KAPLAMA TERCİH ETMELİYİZ?

Nefes alabilen giydirme cephe sistemleri olarak kullanılan kompakt laminat malzemeler ile oluşturulan giydirme cepheler, belirli aralıklarla yapı taşıyıcılarına tespit edilen ankrajlar ile yüklerini yapıya aktarırlar. Ankrajların ardından ısı ve su yalıtımı uygulaması yapılıp, ana taşıyıcı alüminyum düşey profiller ankrajlara tespit edilerek panellerin montaj tipine göre sistem tamamlanır. Kompakt laminat paneller; tasarımcılara sundukları geniş renk ve doku alternatifleri, kolay ve çabuk uygulanabilir olması gibi özellikleri ile birçok giydirme cephe kaplamasına göre yeni bir alternatif olmuştur. Aynı zamanda rüzgâr yükünü karşılama, ısı ve su yalıtım performansı, yangın esnasındaki tepkisi gibi konularda gösterdiği performans ile uzun bir süre daha cephe tasarımlarında yer alacağı düşünülmektedir.

Cepheler kısaca; iç mekân ile dış mekân arasında bir ara kesit olup her ikisine karşı büyük sorumluluğu olan yapı bileşenleridir. Yapıların kabukları olarak nitelendirebileceğimiz cepheler; yapının mimari anlayışı, kullanılan yapı malzemeleri ve strüktür elemanları ile belirlenebilecek bir özelliğe sahiptir.

66

Paneller ile yapılan xenon testi önemli sonuçlar vermektedir. Xenon testinde panel numunelerine 3000 saate karşılık gelecek xenon ışınları uygulanmış ve bu test sonucunda panellerin yaşlanma süreçleri gözlemlenmiştir. Burada panele uygulanan xenon ışınları Florida güneşlenmesine eş değer olduğundan 3000 saat Türkiye koşullarında yaklaşık 12- 15 yıllık bir süreye karşılık gelmektedir.

Kompakt laminat malzemeler yapının fonksiyonuna, tasarımcının isteklerine cevap verecek bir cephe tasarımı elde etmek, farklı renk ve dokular sunabilen giydirme cephe malzemeleridir. Kompakt laminat malzemeler ile yapılan giydirme cepheler sadece ofis yapıları gibi büyük prestijli yapılarda değil, konut, hastane ya da alışveriş merkezi gibi birçok yapı türünde de kullanılabilmektedir. Kompakt laminat giydirme cephe malzemeleri farklı panel kalınlıkları ve ebatlarında olmaktadır. Bu paneller cephe projesine göre şantiyede ebatlanıp, uygun montaj şekli ile cepheye monte edilmektedir. Kompakt laminat malzemelerdeki renk ve doku alternatiflerinin zengin çeşitliliği tasarımcıların cephelerde görmek istediği birçok etkiyi vermelerine imkân sağladığından son yıllarda diğer giydirme cephe sistemleri için alternatif bir malzeme olmaktadır. Kompakt laminat giydirme cephe sistemleri yeni yapılarda olduğu kadar renovasyon projelerinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Montajının çok kolay yapılabildiği kompakt laminat giydirme cephe malzemeleri, nefes alabilen cephe sistemlerinde kullanılabilmektedir. Nefes alabilen cephelerde kaplama malzemesi ve ısı, su yalıtım malzemeleri arasında 2-5 cm’lik bir hava boşluğu yer almaktadır. Bu boşluk kompakt laminat malzemenin nefes alması için gerekli olan boşluktur. Eğer cephe uygulamasında bu boşluğa dikkat edilmez ise malzeme, sıcaklık farkından dolayı kısa sürede çalışacaktır. Kompakt laminat giydirme cephe sistemlerinde cephe alt yapı sistemi; belli aralıklarla yapının taşıyıcı sistemine ankre edilmiş alüminyum düşey profillerdir. Burada alüminyum profilin et kalınlığı; profil aralıkları, rüzgar yükü, yapının yüksekliği, kullanılan panel kalınlığı gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Alüminyum düşey profillerin ankrajlara tespitinden öncü ısı ve su yalıtım malzemelerinin uygulaması yapılmaktadır. Alüminyum düşey profillerin tespitinden sonra görünür mekanik montaj sistemleri, vidalı ya da perçinli, gizli mekanik montaj sistemleri, agraflı veya yapıştırma montaj sistemlerinden bir veya birkaçı seçilerek paneller taşıyıcılara tespit edilir.

106

Kompakt laminat malzemelerin kullanıldığı giydirme cepheler derzli cephe çözümleridir. Cephe arkasına yağmur ve kar suyu geçme olasılıklarını engellemek için ısı yalıtımının önüne yerleştirilen ve çift yönlü çalışabilen nem bariyeri, iç mekân ve dış mekân arasındaki nem dengesini sağlar, ısı yalıtım malzemesini suya karşı koruyarak ısı yalıtım değerinin değişmesine engel olur.

Yangın bir yapının dışında veya içinde oluşabilir. Yapı dışında oluşan bir yangın tehlikesinden yapının etkilenmemesini sağlamak için önlem almak gerektiği gibi, yapı içinde oluşan yangının, tüm yapıya yayılmasını da engellemek gerekir. Kompakt laminat malzemeler; yangın esnasında akma, damlama yapmayan, ısıyı yaymayan, alev üzerinden çekildiğinde yanması sona eren malzemeler olarak üretimi yapılan ürünlerdir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra kompakt laminat malzemeler oldukça hafif malzemeler olup yapıya çok az miktarda yük getirmektedir.

Görüldüğü gibi kompakt laminat giydirme cephe malzemeleri; geniş tasarım imkânı, uygulama kolaylığı, ısı ve su yalıtımı, hafiflik gibi özellikleri ile diğer giydirme cephe malzemelerine karşı öne çıkan cephe ürünleridir.